Program

08.30 - 09.00 Prihod, prijava, napitek
Neformalni razgovori

09.00 - 10.30 Panel 1
Problemi oblikovanja strategije elektronskega poslovanja
Vodja panela: Danilo Kolenc, dipl. org., izvršni direktor sektorja IT
Lek d.d.
DalinoKolencLekDirektorji99.ppt
Panelisti:
Mag. Franc Bračun, direktor sektorja elektronskega bančništva
SKB banka d.d.
FrancBracunSKBDirektorji99.ppt
Mag. Milan Jelovčan, član uprave in direktor za ekonomiko, informatiko in organizacijo
Merkur, trgovina in storitve, d.d.
MilanJelovcanMerkurDirektorji99 .exe
Franc Kodela, dipl. inž., direktor sektorja informatike
Mercator d.d.
FrancKodelaMerkatorDirektorji99.ppt
Marin Silič, dipl. inž., direktor
Center vlade za informatiko Republike Slovenije

10.30 - 11.00 Odmor

11.00 - 12.30 Panel 2
Problemi vzpostavljanja tehnologije elektronskega poslovanja v organizaciji
Vodja panela: Mag. Darjan Petrič, svetovalec generalnega direktorja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
DarjanPetricZZZSDirektorji99.ppt
Panelisti:
Anton Dunato, dipl. inž., direktor sektorja za informacijske tehnologije
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dušan Dular, univ. dipl. inž., direktor službe za informacijske tehnologije in telekomunikacije
Krka d.d.
DusanDularDirektorji99.ppt
Bogo Planinc, dipl. inž., vodja sektorja za informatiko
Generalni carinski urad
Peter Tovšak, dipl. inž., direktor sektorja informatike
Gorenje d.d.
PeterTovsakGorenjeDirektorji99.ppt
Iztok Valenčič, dipl. inž., pooblaščenec za IT
Nova Kreditna banka Maribor d.d.

12.30 - 13.30 Odmor - kosilo

13.30 - 15.00 Panel 3
Problemi zagotavljanja storitev elektronskega poslovanja
Vodja panela: Janko Štimnikar, dipl. inž., direktor organizacije, informatike in računovodstva
Johnson Controls - NTU d.o.o.

Panelisti:
Matjaž Čadež, dipl. inž., direktor
Halcom d.o.o.
Rajko Malalan, direktor
ICOS d.o.o., Podjetje za svetovanje in računalniški inženiring
RajkoMalalanicosDirektorji99.ppt
Zoran Thaler, direktor
EON d.o.o.
ZoranThalerEONDirektorji99.ppt
Mitja Trampuž, dipl. inž., direktor
Zaslon d.o.o.
Milan Visinski, dipl. inž., direktor
KIVI- računalniški inženiring d.o.o.
MilanVisinskiKIVIDirektorji99.ppt
Zoran Zorko, dipl. inž., direktor
ZZI d.o.o.
ZoranZorkoZZIDirektorji99.pps

15.00 - 15.15 Odmor

15.15 - 16.45 Panel 4
Raziskovanje elektronskega poslovanja
v 5. okvirnem programu raziskovalnih in tehnološko razvojnih aktivnosti Evropska Unija
Vodja panela: Dr. Jože Gričar, NCP za IST
Fakulteta za organizacijske vede, Univerze v Mariboru

Panelisti:
Dr. Aleš Mihelič, državni podsekretar, NCP za mala podjetja
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
Mag. Andreja Pucihar, asistentka
Fakulteta za organizacijske vede, Univerze v Mariboru
AndrejaPuciharFOVDirektorji99.ppt
Mirjana Oblak, FEMIRC Slovenija
Inštitut Jožef Štefan
MirjanaOblakIJSDirektorji99.ppt
Marjan Sušelj, univ.dipl.psih., izvršni direktor projekta Kartice zdravstvenega zavarovanja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Barbara Zupan, koordinator 5. okvirnega programa EU
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

16.45 - 17.00 Sklep sestanka