t
Središče za elektronsko poslovanje
Fakulteta za organizacijske vede
Univerze v Mariboru
organizacije v
Slovenskem projektu
elektronsko poslovanje
t
organizirajo 4. sestanek direktorjev informatike

Izraba informacijske tehnologije
za elektronsko poslovanje

Konferenčna dvorana
Lek d.d. Ljubljana, Verovškova 57
Sreda, 7. novembra 2001 od 8.30 do 17.00


.
Program
* NOVO - Predstavitve s panelov
.
Odbor
.

Sestanek je bil uspešno izpeljan dne 7. novembra 2001 v Lek d.d.. Udeležilo se ga je 100 predstavnikov podjetij, državnih ustanov in univerz.

Kontaktna oseba Gregor Lenart

tel: 04 237 4292
faks:04 237 4365
Zadnja sprememba: 11/08/2001 Spremenil(a):Gregor Lenart