t
Središče za elektronsko poslovanje
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru
organizacije v
Slovenskem projektu
elektronsko poslovanje
t
organizirajo 2. sestanek direktorjev informatike

Izraba informacijske tehnologije
za elektronsko poslovanje

Konferenčna dvorana
Lek d.d. Ljubljana, Verovškova 57
Sreda, 10. novembra 1999 od 8.30 do 17.00

...
.
Prijavnica
Udeležnina za sestanek je SIT 16.800, ki vključuje DDV. Vplačajte jo na račun 51500-609-9165.
Prijavnico z obvestilom o plačilu udeležnine pošljite na naslov:


Središče za elektronsko poslovanje
Fakulteta za organizacijske vede
Univerza v Mariboru
Kidričeva 55a
4000 KRANJ
Tel 064 374 291
Fax 064 374 299
Tanja.Logar@fov.uni-mb.si


Zadnja sprememba: 11/29/1999 Spremenil(a):Andreja Pucihar